Grøn Expo er et udstillingsvindue og øvelokale for grønne løsninger

mar 29, 2022 | Hvorfor deltager vi?, Nyheder, Workshops

I starten af marts gik Grøn Expo i gang med at etablere et udstillingsvindue og øvelokale for grønne løsninger i Kolding midtby.

Mere end tyve virksomheder har deltaget i workshops eller udstillet deres produkter. Studerende fra Designskolen og SDU, medarbejdere i Kolding kommune og Trekantområdet, repræsentanter fra interesseorganisationer og lokale bæredygtige ildsjæle har også deltaget.

Ligesom skolebørn stimler sammen om den, der har fået den sidste nye telefon, så antog vi, at voksne ikke var meget anderledes. Hvis du er optaget af bæredygtighed, så vil du gerne have det hevet lidt mere ned på jorden og se den grønne omstilling med egne øjne og meget gerne røre ved produkterne. Deltagerne fortæller os, at lige netop udstillingen og det at møde nogen med en anden faglig baggrund har gjort den store forskel for dem.

Vi mennesker ser jo ikke verden som den er. Vi ser den, som vi selv er og derfor giver det mening at møde nogen fra et andet fag, en anden branche, en anden sektor. Nogen, der ikke helt forstår dig, for de kan nemlig heller ikke få øje på alle de problemer, du selv går og får øje på. Det hjælper dig med at få øje på nye løsninger.

Grøn Expo vil skabe en uimodståelig bæredygtig fremtid, og det opnår vi ikke ved at dunke hinanden oven i hovedet med alt det, der ikke virker endnu, eller alt det, vi mangler at nå. Det gør vi ved at skabe en offensiv og positiv atmosfære, hvor vi hellere vil dømmes for angrebsfejl end for nøl.

Vi skal se klimakampen som den kamp, vi kommer til at vinde i sidste sekund efter to gange forlænget spilletid. Det bliver hårdt, og der vil også gå mål ind hos os selv undervejs, men vi bliver nødt til at spille videre og kæmpe på nye måder for at nå det.

Derfor har vi i løbet af marts måned afholdt otte workshops, fire netværksmøder og bygget en mindre udstilling af grønne løsninger op i Riberdyb 10.

Vi har oplevet en stor interesse fra både kommune, virksomheder og studerende og efter en måned står vi både med et fødevare- og robot-projekt foran os og er inviteret med til at arbejde for Klimaskoler i Kolding, grøn byudvikling og et forløb på Roskilde Festival, hvor Roskilde Handelsskole vil gøre bæredygtighed og innovation til omdrejningspunkt for deres elever. Derudover opfordrer studerende på SDU og Designskolen os til at lave Grøn Expo på skolerne.

Indtil nu har det været det privatfinansierede netværk Erhvervsgruppen Kolding, der består af 40 virksomheder, der har finansieret aktiviteterne. Næste skridt er at finde et nyt sted at være og en egentlig organisering i form af en erhvervsdrivende forening, en fond eller noget helt tredje.

Femkløveret på fælleden

Grøn Expo udstiller de grønne løsninger, der allerede findes, vi øver os på kommende grønne løsninger, og så er vi et mødested for det femkløver, der kan accelerere den grønne omstilling.

Femkløveret består af private virksomheder, myndigheder, uddannelser, interesseorganisationer og ildsjæle.

Ligesom alle i landsbyen engang ledte dyrene ud på en fælled, hvor alle måtte græsse, så inviterer vi vores femkløver ind på den samme fælled, hvor de kan græsse efter grønne løsninger sammen.

På den måde kan vi accelerere de grønne løsninger, fordi vi sikrer et 360 graders perspektiv fremfor kun at fokusere på en snæver interesse. Hos os spørger deltagerne ikke udelukkende, hvad der er i det for dem, de spørger også, hvad der er i det for planeten.

Vores mission er at accelerere virksomheders bidrag til den grønne omstilling. Virksomhederne kan nemlig blive den største faktor i den grønne omstilling. Vi stemmer jo ikke kun hvert fjerde år. Vi stemmer hver dag med vores dankort og alle tendenser peger på, at forbrugerne vælger de grønne løsninger, når de er tilgængelige.

Ambitionen er at lave et blivende og attraktivt mødested for maskiner, materialer, metoder, modeller og mennesker med grønne ambitioner. Grøn Expo er derfor både en tænketank, et studenterhus de luxe, et værksted for produktudvikling, en udstillingsplatform og en rugekasse for iværksættere. En think-do-tank, hvor vi gør det cool, sjovt og indbringende at være grøn.

Hvorfor hedder det Grøn Expo?

Der har været afholdt mange verdensudstillinger gennem årene. De bliver slået stort op og så lukker de igen. De næste mange år vil være præget af den grønne omstilling, så vi ser et behov for at lave en grøn verdensudstilling, der ikke lukker igen.

Den amerikanske opfinder Buckminster Fuller er kendt for at have sagt, at man ikke ændrer verden ved at kæmpe mod det eksisterende. Man ændrer verden ved at bygge en ny model, der med et snuptag får den nuværende model til at fremstå mølædt.

Grøn Expo inviterer femkløveret i en ny model af verden, som man både kan se for sig og røre ved, og gå ud af den anden dør med både idéer, planer, og kontaktinformationer på dem, der allerede har bygget den nye model.

Foreløbige resultater

Der er et behov for åbne innovationsmiljøer som Grøn Expo. Det blev fint illustreret ved vores robot-workshop, der fokuserede på at rengøre og vedligeholde veje og fortove bedre, billigere og mere bæredygtigt end i dag. Fordi vi ikke holdt os tilbage med at meddele intentioner og ambitioner, så meldte flere aktører sig på banen mellem første og anden workshop, så vi faktisk står med en projektskitse, der involverer både en robotvirksomhed, Kolding kommune, Trekantområdet, et udsat boligområde, en interesseorganisation indenfor digitalisering og studerende fra SDU.

Derudover blev medarbejdere i Kolding kommune forbundet med medarbejdere fra andre kommuner, der arbejder med samme område, og boligselskabet fra det udsatte område mødte via vores udstilling den virksomhed, der kan spare dem for en masse penge på deres vandforbrug.

Food2030 og MultiFoods er også i gang med at upcycle et fødevareprodukt ved at lokalisere fødevarer, som ingenting fejler, men som af den ene eller anden grund smides ud. Dem kan MultiFoods bruge i deres produkter.

Dansk Varebilindretning får endvidere hjælp af studerende og IBA NextTech til at se på om deres forretningsmodel kan skaleres internationalt ved hjælp af digitale værktøjer og en CNC-fræser.

Byens studerende har fået lov til at medfacilitere processerne, så de kommer tættere på virksomhedernes hverdag og strategier, så de studerende nemmere kan overføre deres viden fra uddannelsen til praktisk værdi på en arbejdsplads.

Hvad siger deltagerne?

Her er et par citater, men du kan se alle udtalelser og videoer her

“Det har været en rigtig positiv oplevelse at se al den energi og alle de produkter, der er udstillet.”
“Jeg synes det er fedt, at man faktisk kan se og mærke på tingene, så man får en fornemmelse af, hvad cirkulær økonomi og bæredygtige produkter rent faktisk er for noget.”
“Grøn Expo er permanent relevant.”
“Vi deltager for at blive bekræftet i at det road map, som vi har lagt for vores bæredygtighedsrejse, er den rigtige vej.”
“Jeg beskæftiger mig med bæredygtighed på regeringsniveau og internationalt, så det er godt at komme her og høre hvad man tænker på Designskolen i Kolding og i den lokale bank og hvordan ser man det fra et lokalt perspektiv.”
“Jeg vil også godt tage et ansvar for klimaet og vælge nogle bæredygtige løsninger. Vi skal allesammen være med til at gøre verden lidt grønnere.”
“Grøn Expo evner at facilitere og skabe god energi, så man har lyst til at komme her igen, og nu bliver det sådan lidt: Hvad skal der nu ske? Lad os da håbe det får lov til at blive ved.”

 

Relevante dagsordener

Grøn Expo tilbyder hjælp til løsninger på mange af tidens dagsordener: Grøn omstilling, cirkulær økonomi, innovation, digitalisering, Kolding som relevant uddannelsesby, virksomhedernes lyst til at gøre noget for byen, det uudnyttede potentiale ved udnævnelsen som Unesco Creative City, Design Thinking samt den store New European Bauhaus plan fra EU.

Mulighedskatalog for Grøn Expo

Uddanne Grøn Expo guider til virksomheder, så de nemmere får øje på de grønne muligheder i hele virksomhedens værdikæde

Open Innovation Challenges for byens studerende

Model for solceller på allerede eksisterende tage

Koncept for bæredygtige brintbycykler.

Designe en ny målestok for vækst, så den går fra at være lineær til at være cirkulær.

Designe chatbot for grønne indkøb som gør det nemt for små og mellemstore virksomheder at foretage grønnere indkøb.

Gøre Scope 1-2-3 til et hverdagsværktøj, hvor digitale redskaber gør det nemt for virksomhederne at reducere deres udledninger.

Bygge et rum med 3-dobbelt bundlinie med SDU Business School, hvor virksomheder kan kortlægge deres forretningsmodel med flere bundlinier.

Lave et challenge board, som skal formulere udfordringer inden for forsyning, fremstilling, finansiering, forædling og forskning, som mange aktører kan abonnere på, så vi sikrer stort ejerskab.

Forslag til reel grøn finansiering af omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Design af en ny cirkulær æstetik, så produkterne nemmere kan skilles ad og genanvendes.

Virksomheder, der har deltaget i workshops:

MultiFoods
BDO
Nordea
Dansk Varebilindretning
Skrotmægleren
Louis Poulsen
Capra Robotics
Nordisk Group
Alfabo
Trekantområdet Danmark
Kolding kommune
SDU
Designskolen Kolding
NextTech

Virksomheder, der udstiller

Nordisk Group
Plastix
Retextil
Mash Makes
Reka Kabel
Dansk Varebilindretning
Relife
Hello Office
Connovate
Aguardio
Lemvig Vand & Spildevand
Capra Robotics
Swapspot
NextTech
Wavin

Du vil måske også synes godt om…

Grøn Talk om klimaregnskab

Grøn Talk om klimaregnskab

Hvordan fik Easyfood mere styr på deres klimaregnskab? Og hvad kan I som virksomhed lære af dem? Deltag i denne Grønne...