Hvordan måler vi cirkulær vækst? Følg med i workshoppen her

mar 15, 2022 | Nyheder, Workshops

Fra den traditionelle økonomi til cirkulær vækst

I løbet af de sidste 100 år er den globale befolkning steget fra to milliarder til meget snart otte milliarder. Det stigende overforbrug af varer, samt stigning i befolkningstallene har sat klodens ressourcer under pres. Af den grund er vi nødt til at finder nye måder at effektivisere vores ressourcer på. Vi kan ikke fortsætte med status quo.

Indtil nu har vi arbejdet med en lineær produktionsmodel. Det vil sige, vi producerer, forbruger og smider ud. Det har resulteret i at forbruget er accelereret, og vi har skabt en økonomisk model, som ikke er bæredygtig for planeten. I dag benyttes jordens råmaterialer i stigende grad i stor skala for at fremstille de produkter, som vi bruger i vores dagligdag. Det medfører, at energiforbruget stiger, samt CO2-udledningen. Derfor har vi brug for at finde en ny metode for at anvende vores råstoffer, så vi kan mindske CO2-udledningen.

Selv om vi har gjort store fremskridt med hensyn til genbrug, genanvendelse og genfremstilling, viser de seneste tal, at dette ikke har været nok til at standse skaderne på vores planet. Det kræver vi tænker på en ny måde og finder frem til en ny økonomisk model.

Cirkulær økonomi: er det slut med affald?

Som svar på disse udfordringer og en erkendelse af, at den nuværende situation ikke er holdbar, er der blevet foreslået en ny økonomisk model: Cirkulær økonomi.

Overgangen fra den lineære økonomi over til den cirkulære økonomi har to formål. Det ene formål er at minimere de negative virkninger på kloden, den lineære økonomi har skabt, og det andet formål er at skabe nye økonomiske muligheder og udvikle nye forretninger.

Nøgleordene for cirkulær økonomi er genbrug, genanvendelse og genfremstilling. Men hvad betyder det i praksis? Det betyder en radikal ændring i måden vi tænker på. Vi skal lære og forstå, at affald ikke skal kasseres, men i stedet opfattes som en værdifuld ressource. For eksempel kan tomme syltetøjsglas smeltes om til nyt glas. Pap og papir kan blive til nyt papir og papkasser. Aluminiumsbakker kan smeltes om og genanvendes. Og madaffald kan omdannes til biogas, som man senere hen kan lave el, varme og vand af.

Men det helt store spørgsmål herefter er, hvordan kan vi måle og veje cirkulær vækst? For at kunne måle, hvordan arbejdet med cirkulær økonomi skrider fremad, har vi brug for at monitorere med et helt nyt sæt af indikatorer.

Hvordan måler vi cirkulær vækst?

Så hvad er den nye målestok for cirkulær vækst? Hvad gør man som virksomhed, hvis man ønsker at måle effekten af cirkulær økonomi på sin virksomhed? Hvordan kan vi sikre os, at væksten fremover foregår på en bæredygtig måde?

Under dagens workshop i Grøn Expo, hvor omdrejningspunktet var hvordan måler vi cirkulær vækst, kom vi frem til interessante ideer. Vi kom frem til, at det ville være smart, hvis virksomheder kunne indtaste deres branche ind i en platform, hvor derefter virksomheden vil få data om, hvordan virksomheden kan reducere sine egne drivhusgasaftryk ift. Scope 1, 2 og 3. Denne platform vil enten gøre brug af machine learning eller kunstig intelligens, så virksomheder kan få det korrekte svar alt afhængigt af valg af branche. Hvis du er lidt forvirret om, hvad der menes med scope 1, 2 og 3, så er det i korte træk en model som giver dig svar på, hvor i din virksomhed udledes der drivhusgasser (både indirekte og direkte). I podcast episoden kommer vi nærmere ind på, hvad scope 1, 2 og 3 er.

Et andet værktøj vi kom frem til var en CO2-pyramide. Denne CO2 pyramide skal give dig et svar på, hvilke materialer belaster planeten mest, som du som virksomhedsejer skal tage højde for under indkøb af materialer. Det vil betyde, at en arkitekt, vvs’er og murer kan få svar på, hvad han/hun skal tænke på, når de er ude og bygge eller reparere.

Deltag selv i udstillingen som virksomhed eller privatperson

Har du et produkt eller en idé, kan du faktisk få den udstillet i Kolding Centrum. Derudover kan du som nysgerrig også deltage såvel læse mere om de resterende gratis workshops såvel fredagsbarer her

Du vil måske også synes godt om…

Grøn Talk om klimaregnskab

Grøn Talk om klimaregnskab

Hvordan fik Easyfood mere styr på deres klimaregnskab? Og hvad kan I som virksomhed lære af dem? Deltag i denne Grønne...